quelques dessins, random drawings

caarbone-06, feutre, A4, 2000

caarbone-06, feutre, A4, 2000

caarbone-05, feutre, A4, 2000

caarbone-05, feutre, A4, 2000

caarbone-04, feutre, A4, 2000

caarbone-04, feutre, A4, 2000

caarbone-03, feutre, A4, 2000

caarbone-03, feutre, A4, 2000

caarbone-02, feutre, A4, 2000

caarbone-02, feutre, A4, 2000

caarbone-01, feutre, A4, 2000

caarbone-01, feutre, A4, 2000

caarbone, feutre, A4, 2000

caarbone, feutre, A4, 2000

no fun (sans titre 02), bic noir, A4, 2001

no fun (sans titre 02), bic noir, A4, 2001

no fun (sans titre 01), bic noir, A4, 2001

no fun (sans titre 01), bic noir, A4, 2001

no fun (angoisse), bic noir, A5, 2004

no fun (angoisse), bic noir, A5, 2004

no fun (stupeur), bic noir, A5, 2005

no fun (stupeur), bic noir, A5, 2005

no fun (batman), bic noir, A4, 2004

no fun (batman), bic noir, A4, 2004

no fun (tout mort), bic noir, A4, 2003

no fun (tout mort), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 06), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 06), bic noir, A4, 2003

no fun (pc), bic noir, A4, 2004

no fun (pc), bic noir, A4, 2004

no fun (lapin super con), bic noir, A4, 2003

no fun (lapin super con), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 05), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 05), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 04), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 04), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 03), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 03), bic noir, A4, 2003

no fun (st jean), feutre, A4, 2004

no fun (st jean), feutre, A4, 2004

no fun (singe atomic 02), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 02), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 01), bic noir, A4, 2003

no fun (singe atomic 01), bic noir, A4, 2003

no fun (gary), crayon, A4, 2002

no fun (gary), crayon, A4, 2002

no fun (pendu), crayon, A4, 2002

no fun (pendu), crayon, A4, 2002